FORMULARZ

TWOJE

PRANIE

Prosimy o zaznaczenie w formularzu ilości poszczególnych części garderoby, które chcecie Państwo przeznaczyć do prania. Przed zatwierdzeniem formularz należy wypełnić podając numer pokoju. Dziękujemy!

Zaznacz rzeczy przeznaczone do prania:
Rzeczy do prania
Koszula
25 PLN
Podkoszulek
15 PLN
Bielizna
5 PLN
Skarpetki
5 PLN
Spodnie
35 PLN
Spódnica
30 PLN
Sukienka
30 PLN